ПОЛОЖЕННЯ про порядок прийому до членів Національної Спілки художників України

1. У відповідності до Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» та Статуту Національної Спілки художників України – прийом до членів Національної Спілки художників України проводиться по представленню творчих секцій правліннями міських, обласних, регіональних організацій Національної Спілки художників України і правлінням Спілки художників АР Крим НСХУ з наступним затвердженням їх рішення про прийом Радою НСХУ.

Рада Національної Спілки художників України визначає термін наступного прийому до Спілки.

Рада Національної Спілки художників України здійснює контроль за додержанням правил прийому в організаціях, і у випадку порушень вимог Статуту вживає заходів до виправлення припущених помилок, розглядає та приймає рішення за скаргами, пов’язаними з відмовою у прийомі.

2. Художник або мистецтвознавець, який бажає бути прийнятим до членів Національної Спілки художників України, звертається до організації НСХУ за місцем свого постійного проживання.

Секретаріат НСХУ має право пропонувати на розгляд Ради Спілки кандидатури до вступу у члени НСХУ, як виняток, у випадках, які не передбачені цим положенням.

Національна Спілка художників України зобов’язана ознайомити зацікавлену особу із Статутом НСХУ і з порядком прийому до членів Спілки.

3. Творчі секції (бюро), а де немає творчих секцій, правління організацій Національної Спілки художників України:

а) проводять підготовчу роботу і оформлюють документацію для тих художників і мистецтвознавців, у яких у відповідності до Статуту є підстави для прийому до членів Національної Спілки художників України;

б) згідно Статуту Національної Спілки художників України підставою для прийому до членів НСХУ є творча діяльність – індивідуальна творчість професійних творчих працівників, результатом якої є твір чи його інтерпретація, що мають культурно-мистецьку цінність, твори, що мають самостійне творче значення і набули громадського визнання, участь художників в міських, обласних, регіональних, всеукраїнських та міжнародних виставках;

в) ознайомлення з працями мистецтвознавців, що бажають бути прийнятими до членів Національної Спілки художників України;

г) правління відповідних організацій НСХУ враховують:

– результати участі художників у 7 (семи) всеукраїнських виставках НСХУ;

– участь у міжнародних виставках зараховується лише у тих випадках, коли вони організовані Національною Спілкою художників України, або Спілка с учасником цього мистецького заходу (офіційні міжнародні виставки, виставки в міжнародних музеях, галереях);

– результати творчої праці художників в галузі монументального, декоративного та народного мистецтва, мистецтва театру і кіно, в галузі друкованих видань, плакату, оформлення книги, промислової графіки, в галузі створення музейно-виставкового ансамблю, в галузі промислової естетики та художнього конструювання, які мають самостійне творче значення та набули громадського визнання;

– результати праці мистецтвознавців та критиків у теоретичному узагальненні творчої практики художників, у пропаганді досягнень українського та світового образотворчого мистецтва;

– при прийомі до Спілки співавторів враховують результати творчої праці кожного з співавторів окремо;

д) враховують наявність у молодих художників диплому вищого учбового закладу з відзнакою «ДЕКХ»;

– письмову заяву про прийом, у якій той, хто вступає до членів Спілки повністю визнає Статут НСХУ та зобов’язується виконувати його;

– довідку з місця постійного проживання;

– рекомендації трьох членів Спілки;

– копію диплому (вища освіта) або довідки про освіту;

– автобіографію;

– особистий листок з обліку кадрів з фотографіями розміром 4×6 см;

– перелік основних робіт та репродукції творів, відомості про участь у художніх виставках або список мистецтвознавчих праць;

е) підготовлюють оформлення особистої справи художника або мистецтвознавця, який рекомендований до прийому до членів НСХУ*;

ж) представляють правлінню кандидатури художників та мистецтвознавців, які рекомендовані бюро секцій для прийому до членів НСХУ та організують показ творів художників і обговорення робіт мистецтвознавців на спеціальних засіданнях правління з прийому.

4. У відповідності до Статуту, прийом до членів Національної Спілки художників України повинен проводитись у передбачений Радою Спілки термін.

5. Прийом до членів Національної Спілки художників України проводиться в наступному порядку:

а) для художників – шляхом показу їх творів на спеціально організованих з цією метою персональних виставках претендентів та з урахуванням успішного результату участі їх у всеукраїнських та міжнародних виставках, тобто експонування творів, що відповідають своїм художнім рівнем вимогам Національної Спілки художників України;

б) для художників, основні твори яких не можуть бути експоновані на виставках претендентів (монументальне мистецтво, мистецтво художників театру і кіно, деякі види декоративного мистецтва, пов’язані з архітектурно-художніми та музейно-виставочними ансамблями, з промисловістю і т.д.) – на підставі перегляду та оцінки результатів творчої праці художників на місці, поряд з показом фотографій основних робіт, ескізів та інших творів художника на виставках претендентів;

в) для мистецтвознавців – на підставі вивчення, рецензування їх мистецтвознавчих робіт, опублікованих в друкованих виданнях.

6. Прийом до членів НСХУ належить ретельно готувати та проводити на виставках і виїзних переглядах творів, що спеціально організуються, на підготованих обговореннях мистецтвознавчих робіт, в обстановці відповідальності, вимогливості та об’єктивності при прийнятті рішень.

7. Прийом до членів Національної Спілки художників України проводиться за місцем постійного проживання того, хто вступає до членів НСХУ.

8. Прийом до членів НСХУ проводиться закритим (таємним) голосуванням.

9. Для проведення закритого (таємного) голосування і підрахування його підсумків правління організації НСХУ із свого складу відкритим голосуванням вибирає лічильну комісію у кількості, що встановлює правління (3-5 чоловік). Лічильна комісія вибирає голову та секретаря.

10. По представленню творчих секцій для закритого (таємного) голосування готують бюлетені (списки) з кандидатурами художників і мистецтвознавців, які рекомендовані до членів НСХУ.

Одночасно готуються особові справи рекомендованих та перелік творів художників і праць мистецтвознавців, що надаються правлінню до перегляду і обговорення, а також дані про участь у художніх виставках та про друковані праці мистецтвознавців, як матеріал для довідок і характеристик при прийомі.

11. Кожний член правління отримує по одному примірнику бюлетеня для голосування з прізвищем художників і мистецтвознавців, які рекомендовані до прийому у члени НСХУ. При видачі бюлетенів у списку членів правління робиться помітка про те, що даний член правління отримав бюлетень і бере участь в голосуванні.

12. Під час перегляду творів художників та обговорення робіт мистецтвознавців кожен член правління, керуючись Статутом Національної Спілки художників України, визначає своє відношення до прийому рекомендованих та зберігає в бюлетені для голосування прізвища тих художників і мистецтвознавців, «за прийняття» яких він голосує і, навпаки, закреслює в бюлетені прізвища тих, «проти прийняття» яких він голосує.

13. Відразу після голосування лічильна комісія здійснює підрахунок підсумків голосування.

14. Здійснивши підрахунок голосів, лічильна комісія складає протокол, в який заносить підсумки голосування, вказуючи кількість голосів, поданих «за прийняття» і «проти прийняття».

15. Лічильна комісія доповідає правлінню підсумки голосування по кожній кандидатурі, що рекомендується до членів Національної Спілки художників України.

Правління затверджує протокол лічильної комісії з підсумками закритого (таємного) голосування і додає його, як невід’ємну частину, до свого спеціального протоколу про прийом до членів НСХУ, що підписується головою і відповідальним секретарем правління організації НСХУ. Бюлетені таємного голосування знищуються згідно з актом.

16. Прийнятими до членів НСХУ вважаються художники та мистецтвознавці, за прийняття яких проголосувало більше половини членів правління (загальних зборів), що брали участь у голосуванні.**

Після затвердження протоколів правління обласної, міської, регіональної організацій Національної Спілки художників України про прийом до членів НСХУ Радою Спілки (таємним або відкритим голосуванням) всі художники і мистецтвознавці, тільки що прийняті до членів НСХУ, ставляться на облік в тих організаціях, де вони були прийняті у Спілку, тобто за місцем свого постійного проживання.

18. Прийнятим до членів Національної Спілки художників України вручається квиток єдиного зразка члена НСХУ і Статут, який вони зобов’язані виконувати.

*Особиста справа є збіркою усіх документів, які характеризують творчу і громадську діяльність художника або мистецтвознавця.

** Правомочними для прийняття рішення про прийом до членів Національної Спілки художників України вважаються засідання правління (загальних зборів) організації.

Національна спілка художників України